Lista nauczycieli Szkoły Podstawowej w Zawadce :

 1. Hyleński Wojciech – dyrektor, nauczyciel historii i WOSu
 2. Boguń Kinga – nauczyciel matematyki, techniki, plastyki, muzyki, WDŻ
 3. Pocztowska Agnieszka – nauczyciel matematyki, fizyki
 4. Szostak Anna – nauczyciel języka polskiego
 5. Starowicz Katarzyna – nauczyciel języka angielskiego
 6. Klarecka – Dyrcz Filomena – nauczyciel języka niemieckiego
 7. Cieślica Maria – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 8. Stanaszek Magdalena – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 9. Marcinkiewicz Barbara – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 10. Pietraszek Barbara – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 11. Piotrzkowska Ewa – nauczyciel bibliotekarz
 12. Ślagor Anna – nauczyciel biologii, geografii, przyrody, chemii, EDB
 13. Radwan Magdalena – nauczyciel wychowania fizycznego
 14. Kępa Daniel – nauczyciel informatyki
 15. Kawończyk Robert – nauczyciel doradztwa zawodowego
 16. Wolska  Grażyna– nauczyciel religii
 17. Ćwierz Dawid- nauczyciel religii
 18. Rynkiewicz Joanna – pedagog specjalny
 19. Janiczak Renata- pedagog