W piątek 7 czerwca po raz kolejny uczestniczyliśmy w żywej lekcji biologii przeprowadzonej przez Panią z Agencji Impresaryjno-Artystycznej Klaps Art.

Tym razem zostaliśmy zapoznani z różnymi gatunkami owadów. Zobaczyliśmy żywą modliszkę – Grażynę, straszyki Grzesia i Katarzynę, patyczaka Tomka, liściec Janeczkę, Leosia- karaczana madagaskarskiego oraz motyle dzienne, nocne i żuki – kolekcję spreparowaną prezentowaną w gablotach. Prowadząca omówiła cechy wspólne i wyróżniające owady jako najliczniejszą i najbardziej różnorodną grupę zwierząt, scharakteryzowała środowiska, w którym żyją  te stawonogi, omówiła różnorodność elementów budowy ciała: oczy złożone, czułki, aparaty gębowe, modyfikacje skrzydeł a także podzieliła się wieloma ciekawostkami na temat prezentowanych gatunków.

Anna Ślagor